E-katalozi

Termontmetal e-katalozi i optimizacija

Termontmetal e-katalozi i optimizacija

Operacija je odabrana za sufinanciranje na Javnom pozivu za sufinanciranje digitalizacije prodajnih kanala i prezentacijskog i marketinškog materijala za promociju na stranim tržištima.

Naziv operacije: Termontmetal e-katalozi i optimizacija

Skraćenica operacije: JPTT20-COVID19-termontmetal20200731

Više o operaciji na: https://termontmetal.si/eu-funds-spirit

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj

https://www.eu-skladi.si


E-katalozi

English


Termontmetal English

Deutsch


Termontmetal Deutsch

Croatian


Termontmetal Hrvatski

Slovensko


Termontmetal Slovensko