POLITIKA PRIVATNOSTI PORTALA I MOBILNE APLIKACIJE

Pravila o privatnosti aplikacije Termontmetal

Da biste dobili podatke o svojim Osobnim podacima, svrhama i stranama s kojima se podaci dijele, obratite se vlasniku.
Pravila o privatnosti aplikacije Termontmetal
Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Upravitelj podataka i vlasnik
Termont Metal
Savinjska cesta 87A,
3310 Žalec
TEL: +386 (0) 40792878
E-MAIL: [email protected]

Vrste prikupljenih podataka
Među vrstama osobnih podataka koje ova aplikacija prikuplja sama ili putem trećih strana, postoje: zemljopisni položaj, podaci o kolačićima i upotrebi. Ostali prikupljeni osobni podaci mogu se opisati u drugim odjeljcima ove politike privatnosti ili posebnim tekstom objašnjenja kontekstualno uz prikupljanje podataka. Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili ih automatski prikupiti prilikom korištenja ove Aplikacije. Bilo koja upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – putem ove aplikacije ili vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova aplikacija, osim ako nije drugačije naznačeno, služi identificiranju korisnika i pamćenju njihovih preferencija, isključivo u svrhu pružanja usluge koju zahtijeva korisnik. Ako ne pružite određene Osobne podatke, ova Aplikacija može onemogućiti pružanje svojih usluga. Korisnik preuzima odgovornost za Osobne podatke trećih strana objavljene ili podijeljene putem ove Aplikacije i izjavljuje da ima pravo na njihovo priopćavanje ili emitiranje, čime se Upravitelj podataka oslobađa svake odgovornosti.

Način i mjesto obrade podataka
Metode obrade
Upravitelj podataka obrađuje podatke korisnika na pravilan način i poduzet će odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili neovlašteno uništavanje podataka. Obrada podataka vrši se pomoću računala i / ili IT alata, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Pored upravljača podacima, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim vrstama odgovornih osoba uključenih u rad web mjesta (administracija, prodaja, marketing, pravna osoba, administracija sustava) ili vanjskim stranama (poput trećih davatelji tehničkih usluga, dobavljači pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je vlasnik imenovao, ako je potrebno, za obrađivače podataka. Ažurirani popis tih strana može se zatražiti od upravljača podataka u bilo kojem trenutku.

Mjesto
Podaci se obrađuju u operativnim uredima Upravitelja podataka i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za daljnje informacije obratite se upravljaču podacima.

Vrijeme zadržavanja
Podaci se čuvaju za vrijeme potrebno za pružanje usluge koju je korisnik zatražio ili je navedena u svrhe navedene u ovom dokumentu, a korisnik uvijek može zahtijevati da kontrolor podataka suspendira ili ukloni podatke.

Korištenje prikupljenih podataka
Podaci koji se tiču ​​Korisnika prikupljaju se kako bi Aplikacija mogla pružati svoje usluge, kao i u sljedeće svrhe: Pristup računima usluga trećih strana, Interakcije temeljene na lokaciji, Komentiranje sadržaja i Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama. Osobni podaci koji se koriste za svaku svrhu navedeni su u posebnim odjeljcima ovog dokumenta.

 

Facebook dozvole koje traži ova aplikacija
Ova aplikacija može zatražiti neka Facebook dopuštenja koja joj omogućuju izvršavanje radnji s korisnikovim Facebook računom i preuzimanje podataka s njega, uključujući osobne podatke. Za više informacija o sljedećim dozvolama, pogledajte dokumentaciju o dopuštenjima za Facebook i Facebook politiku privatnosti. Tražena dopuštenja su sljedeća:

Osnovne informacije
To prema zadanim postavkama uključuje određene Korisničke podatke poput ID-a, imena, slike, spola i njihove oznake. Dostupne su i određene veze korisnika, poput prijatelja. Ako je korisnik objavio više svojih podataka, bit će dostupno više informacija.

Checkini
Omogućuje pristup čitanju prijava ovlaštenog korisnika

E-mail
Pruža pristup primarnoj e-adresi korisnika

Sviđanja
Omogućuje pristup popisu svih stranica koje su se svidjele korisniku.

Fotografije
Omogućuje pristup fotografijama koje je korisnik prenio i fotografijama na kojima je korisnik označen.

Objavi aktivnost u aplikaciji
Omogućuje aplikaciji objavljivanje na otvorenom grafikonu pomoću ugrađenih radnji, postignuća, rezultata ili prilagođenih radnji. Aplikacija može objaviti i druge aktivnosti koje su detaljno opisane u dokumentu Facebook’s Publishing Permissions.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka
Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe i koriste se sljedeće usluge:

Pristup računima usluga trećih strana
Te usluge omogućavaju ovoj Aplikaciji pristup podacima s vašeg računa na usluzi treće strane i izvršavanje radnji s njima. Te se usluge ne aktiviraju automatski, već zahtijeva izričito odobrenje Korisnika.
Pristup Facebook računu (ova aplikacija)
Ova usluga omogućava ovoj aplikaciji da se poveže s korisničkim računom na Facebook društvenoj mreži, koju pruža Facebook Inc. Tražena dopuštenja: Prijava, e-pošta, lajkovi, fotografije i objavljivanje aktivnosti u aplikacijama. Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti

Vlasnik podataka

TERMONT METAL, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.

SAVINJSKA CESTA 87 A, 3310 ŽALEC

PDV – DDV ID SI44637535

PRIJAVITE SE BR. 8128219000

IBAN: SI56 61000-0018623571

BANKA: Delavska hranilnica

Kontaktirajte nas

Molimo vas da nas kontaktirate putem donjeg obrasca ili putem e-pošte ili telefona za brzi odgovor.
Također možete rezervirati bilo koji od dolje navedenih načina kontaktiranja.

Vrste prikupljenih podataka
Vlasnik ne pruža popis prikupljenih vrsta osobnih podataka.
Ostali prikupljeni osobni podaci mogu se opisati u drugim odjeljcima ove politike privatnosti ili posebnim tekstom objašnjenja kontekstualno uz prikupljanje podataka.
Korisnik može slobodno dati osobne podatke ili ih automatski prikupiti prilikom korištenja ove Aplikacije.
Bilo koja upotreba kolačića – ili drugih alata za praćenje – putem ove aplikacije ili vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova aplikacija, osim ako nije drugačije naznačeno, služi identificiranju korisnika i pamćenju njihovih preferencija, isključivo u svrhu pružanja usluge koju zahtijeva korisnik.
Ako ne pružite određene Osobne podatke, ova Aplikacija može onemogućiti pružanje svojih usluga.
Korisnici su odgovorni za sve Osobne podatke trećih strana koji su dobiveni, objavljeni ili podijeljeni putem ove Aplikacije i potvrđuju da imaju suglasnost treće strane za pružanje podataka Vlasniku.
Način i mjesto obrade podataka
Metode obrade
Upravitelj podataka obrađuje podatke korisnika na pravilan način i poduzet će odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili neovlašteno uništavanje podataka.
Obrada podataka vrši se pomoću računala i / ili IT alata, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Pored upravljača podacima, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim vrstama odgovornih osoba uključenih u rad web mjesta (administracija, prodaja, marketing, pravna osoba, administracija sustava) ili vanjskim stranama (poput trećih davatelji tehničkih usluga, dobavljači pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je vlasnik imenovao, ako je potrebno, za obrađivače podataka. Ažurirani popis tih strana može se zatražiti od upravljača podataka u bilo kojem trenutku.
Mjesto
Podaci se obrađuju u operativnim uredima Upravitelja podataka i na bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze strane uključene u obradu. Za daljnje informacije obratite se upravljaču podacima.
Vrijeme zadržavanja
Podaci se čuvaju za vrijeme potrebno za pružanje usluge koju je korisnik zatražio ili je navedena u svrhe navedene u ovom dokumentu, a korisnik uvijek može zahtijevati da kontrolor podataka suspendira ili ukloni podatke.
Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Legalna radnja
Korisnik osobnih podataka može se koristiti u pravne svrhe od strane voditelja podataka, na sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih radnji koje proizlaze iz nepravilne upotrebe ove aplikacije ili povezanih usluga.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da će se od voditelja podataka zatražiti otkrivanje osobnih podataka na zahtjev javnih vlasti.
Dodatne informacije o korisnikovim osobnim podacima
Pored podataka sadržanih u ovoj politici privatnosti, ova Aplikacija može Korisniku pružiti dodatne i kontekstualne informacije u vezi s određenim uslugama ili prikupljanjem i obradom osobnih podataka na zahtjev.
Dnevnici sustava i održavanje
U svrhu rada i održavanja, ova Aplikacija i bilo koje druge usluge mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom Aplikacijom (sistemski zapisnici) ili u tu svrhu koristiti druge Osobne podatke (poput IP adrese).
Podaci koji nisu sadržani u ovom pravilu
Više pojedinosti o prikupljanju ili obradi Osobnih podataka mogu se zatražiti od Upravitelja podataka u bilo kojem trenutku. Molimo pogledajte podatke za kontakt na početku ovog dokumenta.
Prava korisnika
Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo znati jesu li njihovi osobni podaci pohranjeni i mogu se obratiti upravljaču podataka kako bi saznali više o njihovom sadržaju i podrijetlu, provjerili njihovu točnost ili zatražili da ih se dopuni, otkaže, ažurira ili ispravi. , ili za njihovu transformaciju u anonimni format ili za blokiranje podataka koji se drže kršeći zakon, kao i protivljenje njihovom postupanju iz bilo kojih legitimnih razloga. Zahtjevi se trebaju poslati voditelju podataka na gore navedene kontakt podatke.
Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Da biste utvrdili poštuje li bilo koja usluga treće strane koju koristi poštivanje zahtjeva “Ne prati”, pročitajte njihova pravila o privatnosti.
Izmjene ovih pravila o privatnosti
Upravitelj podataka zadržava pravo izmjene ove politike privatnosti u bilo kojem trenutku obavještavanjem svojih korisnika na ovoj stranici. Preporučuje se često provjeravanje ove stranice, pozivajući se na datum zadnje izmjene naveden na dnu. Ako se korisnik usprotivi nekoj od promjena politike, korisnik mora prestati koristiti ovu aplikaciju i može zahtijevati da upravljač podacima ukloni osobne podatke. Ako nije drugačije navedeno, tada važeća pravila o privatnosti primjenjuju se na sve Osobne podatke koje Upravitelj podataka ima o Korisnicima.
Informacije o ovoj politici privatnosti
Upravitelj podataka odgovoran je za ovu politiku privatnosti, pripremljenu polazeći od modula koje pruža Marcelino d.o.o. i domaćin na Marcelino d.o.o. poslužitelji.
Definicije i pravne reference
Osobni podaci (ili podaci)
Sve informacije u vezi s fizičkom osobom, pravnom osobom, institucijom ili udrugom, koje se, ili mogu biti identificirane, čak i neizravno, pozivanjem na bilo koje druge podatke, uključujući osobni identifikacijski broj.
Podaci o upotrebi
Podaci koji se automatski prikupljaju iz ove aplikacije (ili usluga trećih strana zaposlenih u ovoj aplikaciji), što može uključivati: IP adrese ili imena domena računala koja koriste korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (jedinstveni identifikator resursa), vrijeme zahtjeva, metoda korištena za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene u odgovoru, numerički kôd koji označava status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operativnog sustava koje koristi Korisnik, razne vremenske pojedinosti po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici u aplikaciji) i pojedinosti o putu koji slijedi unutar Aplikacije s posebnim osvrtom na slijed stranica posjećeni i drugi parametri o operativnom sustavu uređaja i / ili IT okruženju korisnika.
Korisnik
Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju, koja se mora podudarati ili biti ovlaštena od strane Subjekta podataka na kojeg se osobni podaci odnose.
Predmet podataka
Pravna ili fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.
Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruga ili organizacija ovlaštena od strane Voditelja podataka za obradu Osobnih podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.
Upravitelj podataka (ili vlasnik)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili neko drugo tijelo, udruga ili organizacija s pravom, također zajedno s drugim voditeljem podataka, donositi odluke u vezi sa svrhama i načinima obrade osobnih podataka i korištenim sredstvima, uključujući sigurnosne mjere u vezi s radom i uporabom ove Aplikacije. Upravitelj podataka, ako nije drugačije naznačeno, vlasnik je ove aplikacije.
Ova aplikacija
Hardverski ili softverski alat kojim se prikupljaju osobni podaci korisnika.
Legalna informacija
Obavijest europskim korisnicima: ova izjava o privatnosti pripremljena je u ispunjavanju obveza iz čl. 10. Direktive EZ br. 95/46 / EC, te prema odredbama Direktive 2002/58 / EC, revidirane Direktivom 2009/136 / EC, o pitanju kolačića.
Ova se politika privatnosti odnosi samo na ovu aplikaciju.

Najnovije ažuriranje: 1. rujna 2020